ERAF projekts Nr. JPR/2.1.2.2/11/02/057


2011. gada 11. augustā SIA „Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” ar Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” ir noslēgusi Līgumu Nr.L-JPR-11-0097 par projekta „Izlices celtņa iegāde jaunas kravu apstrādes tehnoloģijas ieviešanai , paaugstinot muitas noliktavas teritorijas izmantošanas efektivitāti”, projekta Nr.JPR/2.1.2.2.2/11/02/057.

Atbilstoši projektā paredzētajām aktivitātēm SIA „Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” iegādājās jaunu izlices celtni uz portāla Mantsinen 120 R HybriLift, zem kura var pabraukt autotransports vai dzelzceļa transports.

Kopš celtņa nodošanas ekspluatācijā 2012. g. martā, pateicoties tā celtspējai, būtiski pieaudzis ostā apstrādāto paaugstināta blīvuma ( granīta un dolomīta šķembas, metāllūžņi) beramkravu apjoms. To īpatsvars kopējā kravu plūsmā sasniedzis 43%.

Ņemot vērā pārkraujamo un uzglabājamo kravu daudzveidību un multimodālās noliktavas statusu , kopā ar celtni iepirkti divi dažādi satvērējkausi ( viens – apaļkoku, otrs – paaugstināta blīvuma beramkravu- dzelzsrūdas , granīta šķembu u.c. pārkraušanai) un celtņa āķis ar 25 t kravnesību. Iespējami ātri un ekoloģiski nekaitīgu šo darba orgānu nomaiņu nodrošina iepirkuma ietvaros piegādātais „ātrās”nomaiņas mehānisms.

Pateicoties iespējai virzīt kravas transportu zem portāla, tiek intensīvāk izmantotas noliktavu platības kravu uzglabāšanai, attiecīgi samazinot teritoriju, kas nepieciešama pārkraušanas procesa nodrošināšanai.

Jaunizstrādātā unikālā enerģijas taupīšanas un atjaunošanas iekārtas Mantsinen HybriLift nodrošina ekonomiskāku energoresursu izmantošanu ( degvielas ekonomiju uz pārkrauto kravas vienību, vienlaicīgi saglabājot nepieciešamo jaudu), tādējādi samazinot ietekmi uz vidi kravu apstrādes procesā.

2014.gadā uzsākta Latvijā ražoto sabiedrisko ēku un daudzdzīvokļu māju būvkonstrukciju dzelzsbetona elementu apstrādes ( izkraušana no automašīnām, izvietošana uzglabāšanas laukumā, iekraušana kuģī) tehnoloģiskā shēmas izstrāde un noteiktas celtņa Mantsinen 120 R HybriLift optimālās izmantošanas iespējas šajā procesā.

ERAF projekts ERAF projekts 1 ERAF projekts 1 ERAF projekts 1 ERAF projekts 1 ERAF projekts 1