ERAF projekts Nr. L-ĀTA/2.3.1.1.1/15/77/012

SIA “Jaunmīlgrāvja kompānija” ir noslēgusi Līgumu Nr. L-ĀTA-15-3446 ar V/A “Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūra” par projekta “Dalība 20. starptautiskajā transporta un loģistikas  izstādē
“TransRussia 2015” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds .
Projekta ietvaros SIA “Jaunmīlgrāvja kompānija”pārstāvji, īstenojot ārējā mārketinga aktivitātes
2015. gadā un , lai izvērtētu esošo situāciju starptautiskajos tirgos, laikā no 21-24.04. piedalījās
starptautiskajā transporta un loģistikas izstādē “TransRussia 2015”, Maskavā, Krievijā. 
 
                                           ERAF