Projekta numurs 3.2.1.2./16/I/001
SIA “Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” ir noslēgusi 05.05.2016. Līgumu Nr. SKV-L-2016/212 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projektu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, projekta identifikācijas Nr.3.2.1.2./16/I/001, kas apstiprināts ar Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2016.gada 19.februāra lēmumu Nr.39-2-40/831. 

Projekta ietvaros SIA “Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” pārstāvji, īstenojot starptautiskās konkurētspējas veicināšanas aktivitātes, no 2016.gada 19. līdz 22.aprīlim piedalījās Starptautiskajā izstādē “TransRussia” Maskavā, Krievijā. 
 
ERAF