Izvirzot mērķi – pašu spēkiem un līdzekļiem radīt modernu un konkurētspējīgu ostu, kura nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus, tika veiktas investīcijas piestātņu rekonstrukcijā (2001.gadā JM-22; 2005.gadā – JM-23), iekārtu modernizācijā un ostas infrastruktūras sakārtošanā. Tā rezultātā 4.0 m dziļās un 86 m garās piestātnes JM-22 vietā ir 8.5 m dziļa un 125 m gara piestātne JM-22, un 5.5 m dziļās un 101 m garās piestātnes JM-23 vietā ir 10.5 m dziļa un 130 m gara piestātne JM-23, kuras atļauj apstrādāt kuģus ar lielāku kravnesību.

Pateicoties šīm būtiskajām investīcijām, racionālai kravu un pienākošo kuģu plānošanai, kā arī sekmīgai sadarbībai ar klientiem, ņemot vērā klientu prasības un piedāvājot tiem visizdevīgākos risinājumus, kompānijai ir izdevies palielināt ostā apstrādāto kravu apjomu.

Šodien SIA “Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” ir viena no vadošajām stividorkompānijām ģenerālkravu un koksnes izstrādājumu kravu apstrādē Rīgas brīvostā.
Par Mums
SIA “Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” dibināta 1995. gadā un ir viena no 31 stividorkompānijām, kas darbojas Rīgas brīvostā.
Par Mums
Uzklikšķiniet uz bildes, lai palielinātu attēlu